Tryksagen og miljøet

Fakta om produktion og anvendelse af tilbudsaviser

Der eksisterer en række fordomme omkring miljøbelastningen ved produktion af tilbudsaviser – men virkeligheden ser anderledes ud.

Fysiske reklamer i postkassen er et af danskernes bedste værktøjer, når indkøbene skal planlægges. Intet andet printbåren medie bliver anvendt i samme grad som tilbudsavisen

 

I øjeblikket fylder dialogen om miljø og klima, med rette, meget i den politiske debat. I den debat er der en del, der har den opfattelse, at de nuværende nej tak ordninger skal erstattes af en ja tak ordning. Debatten er efter vores mening unuanceret og risikerer at gøre mere skade end gavn.

Nederst på denne side har vi samlet en række notater og rapporter, der giver et andet og mere nuanceret billede af tilbudsaviserne og deres effekt, samt konsekvenserne ved en ja tak ordning.

 

Fakta om tilbudsavisen

Der er de senere år sket rigtig meget i den grafiske branche. I Danmark produceres stort set alle reklamer på et svanemærket trykkeri.  Svanemærket stiller strenge klima-og miljøkrav – herunder til energiforbrug, råvarer, kemiske tilsætninger og den senere affaldshåndtering.

 

Papir til reklametryksager produceres i høj grad af unge træer fældet som en del af udtynding af skove i Sverige og Finland. Udtynding af skove er godt for skovens sundhed, idet de unge træer, der genplantes har den bedste evne til at lagre CO2. Langt størstedelen af papir, der bruges i reklametryksager, kommer fra certificeret skov.

 

Papir brugt til reklametryksager genanvendes op til 7 gange og bliver til nye reklametryksager og aviser for senere at blive til emballager, æggebakker, køkkenruller og meget andet.

 

Fakta om omdeling af tilbudsaviser og ugeaviser

Omdelingen foretages til fods:

FK Distribution har siden 1965 udviklet effektive distributionsmodeller der sikrer at omdelingen af tilbudsaviser foregår så effektivt og ressourceneutralt som mulig.

 

Dette betyder bl.a. at omdeling af tilbudsaviser og lokale ugeaviser foretages samtidigt.

Omdelingen foretages primært til fods med trækvogn af vores mere end 10.000 omdelere. Vi anvender ikke knallerter, elcykler el.lign.

 

Det er nemt at tilmelde sig NejTak ordningen:

Danmark har som et af de få lande i verden en NejTak-ordning, der sikrer at alene dem der ønsker at modtage tilbudsaviser rent faktisk også får disse.

 

For husstanden er det nemt at tilmelde sig NejTak ordningen, og efter registreringen er modtaget vil der typisk gå 2-3 uger før den træder endeligt i kraft, og husstanden ophører med at modtage reklamer.

Du kan tilmelde dig her.

 

FK går forrest!

I forlængelse af debatten om miljø og klima, har FK Distribution i 2013 lanceret en forbrugerstyret JaTak-ordning. Den kalder vi NejTak+.

 

Med NejTak+ kan forbrugeren selv sammensætte præcis de reklamer han eller hun ønsker at modtage. Og ingen andre. I dag har mere end 550.000 husstande valgt denne ordning, der tilsikrer, at ingen tilbudsaviser blive omdelt for ikke at blive læst.

 

Indtil nu har NejTak+ markant reduceret det samlede Co2 ved produktion af tilbudsaviser.

 

Læs mere eller tilmeld dig til NejTak+ her.

 

FK Distribution har stor interesse i, at tryksager fremstilles og distribueres med stor fokus på CO2 og miljøet. Derfor er FK også medlem af Grakom, hvis fokus er at støtte at virksomheder og forbrugere i højere grad vælger miljø- og klimavenlige grafiske løsninger.

 

Læs mere om tryksagen og miljøet her.

 

Bilag A - Faktarapport - Lokalaviser og tilbudsaviser - Brancheforeningen af Danske Distributionsvirksomheder 1984_juni 2020

Bilag B - Notat-juridiske-overvejelser-om-eventuel-ja-tak-ordning---12.02.2020

Bilag C - Notat - Direktivet om urimelig handelspraksis - 02.06.2020

Bilag D - Grakom-notat-om-tryksager-genanvendelighed

Bilag E - Fællesbrev til Erhvervsministeren

Bilag F - Baggrundsnotat vedr. ja-tak ordning

Bilag G - Dansk Erhverv-stor-tilfredshed-med-husstandsomdelte-tilbudsaviser-i-danmark

Bilag H - Lokalavisernes betydning for danskernes adgang til lokale nyheder

Bilag I - Notat-Danske-Mediers-holdning-Ja-tak-ordning-1