Front Page

Et fire siders omslag som ligger rundt om de husstandsomdelte tilbud. Her får du dit budskab på forsiden.

  • Første tilbud forbrugeren ser i sin postkasse
  • Mulighed for stor eksponering
  • God til generel branding

 

Hvorfor skal jeg vælge dette produkt?
Hver uge har du og din virksomhed mulighed for, at få jeres budskab ud til mere end 1,3 mio. danske husstande. Front Page distribution er et effektivt responsmedie til en lav kontaktpris samtidig med, at du kommer ud til den brede målgruppe. 
 
Produktbeskrivelse
Front Page er et fire siders omslag, som ligger rundt om de husstandsomdelte reklamer. Vi omdeler en gang ugentligt. 
Ønsker du at vide mere om mulighederne og effekten med Front Page, finder du information herom i vores Front Page Medieinformation 2022. Generelle spørgsmål og eksempler på Front Page kan rekvireres hos Tony Jepsen på mail tony.jepsen@fk.dk
 
Rækkevidde
Front Page når hver uge ud til mere end 1,3. mio. danske husstande, hvorfor det er et medie med stor volumen.
 
Engagement
Med Front Page får du stor opmærksomhed blandt de husstande, der hver uge læser og modtager tilbud direkte i deres postkasse. Dette fordi Front Page ligger svøbt rundt om husstandens reklamer, og dermed er noget af det første som forbrugeren ser, når postkassen tømmes. Generelt er Front Page et effektivt responsmedie, da forbrugerne handler på de budskaber, de får i postkassen.