Front Page distribution

Et fire siders omslag som ligger rundt om de husstandsomdelte reklametryksager - Her får du dit budskab på forsiden.

Hvorfor skal jeg vælge dette produkt?
Hver weekend har du og din virksomhed mulighed for, at få jeres budskab ud til mere end 1,25 mio. danske husstande. Front Page distribution er et effektivt responsmedie til en lav kontaktpris samtidig med, at du kommer ud til den brede målgruppe. 
 
Produktbeskrivelse
Front Page er et fire siders omslag, som ligger rundt om de husstandsomdelte reklametryksager. På de fire sider kan du som annoncør vælge følgende:

  • To landsdækkende omdelinger: midtuge (tirsdag/onsdag) og weekend (torsdag/fredag)  
  • To forskellige budskaber til to forskellige målgrupper
  • To forskellige budskaber: Et i øst og et i vest

Ønsker du at vide mere om mulighederne og effekten med Front Page, finder du information herom i vores medieinformation 2019. Kontakt nedenstående kontaktperson for flere oplysninger. Aktuel Front Page kan altid læses på minetilbud.dk. Eksempler på Front Page kan rekvireres hos Tony Jepsen på mail tony.jepsen@fk.dk
 
Rækkevidde
Front Page når hver uge ud til mere end 1,25. mio. danske husstande, hvorfor det er et medie med stor volumen.
 
Engagement
Med Front Page distribution får du stor opmærksomhed blandt de husstande, der hver uge læser reklametryksager. Dette fordi Front Page ligger svøbt rundt om husstandens reklametryksager, og dermed er noget af det første som forbrugeren ser, når postkassen tømmes. Generelt er Front Page et effektivt responsmedie, da forbrugerne handler på de budskaber, de får i postkassen.