Reklamation

Vi har omdeling af reklamer og lokale ugeaviser tirsdag og onsdag. Omdelerne skal senest være færdige med deres omdeling kl. 21.00 på omdelingsdagen. I forbindelse med helligdage m.m. kan der dog være enkelte undtagelser i forhold til omdelingsdage og tidspunkter. Har du yderligere spørgsmål, kontakt os på 70 10 40 00.