Miljøpolitik

Hvad gør FK i forhold til miljø og CO2.

Reklamer fysisk i postkassen er et efterspurgt medie med stærke fordomme om stor miljøbelastning - men virkeligheden ser anderledes ud. Her lidt fakta.

 

Myte 1

"Tryksagsproduktionen ødelægger vores skove." 

Fakta

Papir til reklametryksager i Danmark er primært resttræet fra udtynding af skovene i Sverige og Finland. Udtynding af skovene er godt for skovens sundhed og træernes evne til at lagre CO2. I den svenske skovdrift genplantes tre træer hver gang der fældes to. Unge træer, der vokser, lagrer mere CO2 end gamle træer. Dermed bidrager produktionen af reklametryksager positivt til vores miljø.

 

Myte 2

"Tryksagerne har en stor negativ miljøpåvirkning gennem udledning af uforholdsmæssigt meget CO2 sammenlignet med husholdningens øvrige forbrug." 

Fakta

Papir til tryksager genbruges op til 7 gange. Det reducerer behovet for nyt papir, og mindsker dermed CO2 forbruget i tryksagsproduktionen. Nordiske trykkerier og papir-producenter er langt fremme i arbejdet med at reducere belastningen af miljøet.

 

Myte 3

"Elektroniske medier er bedre for miljøet end tryksager, der alligevel ikke læses og bruges." 

Fakta

Elektroniske reklamemedier er ikke bedre for miljøet end reklametryksager. Der udledes 20 % mindre CO2 ved at læse avisen i hånden end ved at bruge 30 minutter på at læse den på internettet.

 

Tryksagens miljøbelastning er lille set i forhold til en husstands CO2 forbrug 

  • Skovarealerne i Europa vokser stadig til gavn for miljøet. I dag er 12 % af Danmark dækket af skov som resultatet af målrettet bæredygtig skovdrift.
  • Miljøbelastningen, fra den mængde reklamer og tilbudsaviser der leveres til en dansk husstand, svarer årligt til CO2 udledningen fra en køretur i bil på ca. 80 km eller et forbrug på 48 liter mælk. 
  • En gennemsnitlig computer udleder 495 kg CO2om året. Det er 5,6 gange mere end miljøbelastningen fra den samlede årlige mængde reklamer og tilbudsaviser pr. husstand i Danmark. 
  • En dansk husstand udleder 12,7 ton CO2 om året. Den årlige mængde reklametryksager pr. husstand udgør dermed 0,6 procent af en husstands samlede miljøbelastning. 

 

Hvad gør FK for miljøet?

FK Distribution tilbyder uadresseret omdeling, hvor husstanden fysisk modtager samtlige reklametryksager. Derudover har FK siden 2013 tilbudt en NejTak+ løsning, hvor husstanden har mulighed for, at sammensætte sit reklamesæt ud fra behov. 

 

Kilder: Grafisk arbejdsgiverforening, Svensk Direktreklam, European mail Networks samt analyser foretaget af Swerea IVF og Econ Pöyry.