Prisliste 2017

Hent prislisten for 2017 som PDF her.

Oplag: min. 1.500 stk. pr. distribution

Årsaftale
Med kunder, der på årsbasis har mere end 250.000 stk. adresseløse tryksager, kan der indgås en skriftlig årsaftale.

Vægt i gram pr. stk.

1.500 - 3.000 stk.

3.001 - 250.000 stk.

1 - 10

124 øre

 92 øre

11 - 20

126 øre

 95 øre

21 - 30

131 øre

 98 øre

31 - 40

135 øre

102 øre

41 - 60

140 øre

105 øre

61 - 80

145 øre

109 øre

81 - 100

153 øre

115 øre

101 - 150

178 øre

133 øre

151 - 200

217 øre

162 øre

201 - 250

305 øre

229 øre

Tryksager over 250 gram prissættes individuelt

Segmenteret distribution - Cameo
Ved brug af Cameo demografiske variable eller profiltyper gælder ovenstående prisliste + 5 øre pr. stk. for segmentering. Minimumsoplag er 10.000 stk. pr. distribution. 

Segmenteringsprisen (+5 øre) frafalder ved dækning på over 75% i omdelingsområdet. Ved målrettet distribution på under 75% skal der tillægges et geografisk tillæg:

 0 - 10% af omdelingsområde:  30 øre pr. stk. 
10 - 25% af omdelingsområde: 22 øre pr. stk. 
25 - 40% af omdelingsområde: 14 øre pr. stk. 
40 - 60% af omdelingsområde:  6 øre pr. stk.


Frasortering inden distribution

Ved sortering af adresser fra en udvalgt adresseliste tillægges +6 øre pr. stk. ved op til 100.000 husstande og +4 øre pr. stk. ved over 100.000 husstande. Frasorteringspris tillægges listepris for adresseløs distribution + segmentering + evt. geografisk tillæg. 

Flere segmenteringsværktøjer
Profilanalyse (fra 15.000 kr.) og Datavask (fra 10.000 kr.) udarbejdes ud fra eksisterende kundedatabase. 

Tryksager med flere versioner af navnetiltryk
For tryksager med 2 eller flere navnetiltryk eller versioner pr. distribution betales et tryksagstillæg på 20 øre pr. stk.

Tillæg land
For privatdistribution til husstande udenfor byskilte tillægges 24 øre pr. stk.

Maskinel egnethed
Tryksager der overholder FK Distributions gældende handelskonditioner, men hvor tryksagens beskaffenhed gør det uegnet til maskinel produktion, tillægges 20 øre pr. stk.

Administrationsgebyr
Der tillægges samtlige ordrer, underordrer og/eller versioner et administrationsgebyr på 300 kr. pr. stk.

Print