Hvad gør FK Distribution i forhold til miljø og CO2...

 

Reklametryksagerne er et efterspurgt medie med stærke fordomme om stor miljøbelastning - men virkeligheden ser anderledes ud. Her lidt fakta:

Myte: "Tryksagsproduktionen ødelægger vores skove."

Fakta: Papir til reklametryksager i Danmark er primært resttræet fra udtynding af skovene i Sverige og Finland. Udtynding af skovene er godt for skovens sundhed og træernes evne til at lagre CO2.

I den svenske skovdrift genplantes 3 træer hver gang der fældes 2. Unge træer der vokser lagrer mere CO2 end gamle træer. Dermed bidrager produktionen af reklametryksager positivt til vores miljø.

Myte: "Tryksagerne har en stor negativ miljøpåvirkning gennem udledning af uforholdsmæssigt meget CO2 sammenlignet med husholdningens øvrige forbrug."

Fakta: Papir til tryksager genbruges op til 7 gange. Det reducerer behovet for nyt papir og mindsker dermed CO2 forbruget i tryksagsproduktionen.

Nordiske trykkerier og papir-producenter er langt fremme i arbejdet med at reducere belastningen af miljøet.

Myte: "Elektroniske medier er bedre for miljøet end tryksager, der alligevel ikke læses og bruges."

Fakta: Elektroniske reklamemedier er ikke bedre for miljøet end reklametryksager. Der udledes 20% mindre CO2 ved at læse avisen i hånden end ved at bruge 30 minutter på at læse den på internettet.

 

Tryksagens miljøbelastning er lille set i forhold til en husstands CO2 forbrug

  • Skovarealerne i Europa vokser stadig til gavn for miljøet. I dag er 12% af Danmark dækket af skov gennem målrettet bæredygtig skovdrift.
  • Miljøbelastningen fra den årlige mængde reklamer og tilbudsaviser, der leveres til en dansk husstand svarer til CO2 udledningen fra en køretur i bil på ca. 80 km eller et forbrug på 48 liter mælk.
  • En gennemsnitlig com puter udleder 495 kg CO2om året. Det er 5,6 gange mere end miljøbelastningen fra den samlede årlige mængde reklamer og tilbudsaviser pr. husstand i Danmark.
  • En dansk husstand udleder 12,7 ton CO2 om året. Den årlige mængde reklametryksager pr. husstand udgør dermed 0,6 procent af en husstands samlede miljøbelastning.

Kilder: Grafisk arbejdsgiverforening, Svensk Direkt reklam, European mail Networks samt analyser foretaget af Swerea IVF og Econ Pöyry.