TV2 indslag om illegal arbejdskraft

TV2 bragte mandag aften den 3. april et indslag, der handler om at være illegal i Danmark. FK blev nævnt i forbindelse med programserien Illegal i Danmark, fordi en af vores tidligere underleverandører har haft en illegal indvandrer ansat.

Vi er selvfølgelig utroligt kede af, at vi bliver nævnt i programmet. Det der ifølge TV2’s program er foregået, lever overhovedet ikke op til den måde, vi samarbejder med vores underleverandører på, eller den måde vi gerne vil drive vores forretning på. 
Vi har og har altid haft nogle meget udførlige krav til vores underleverandører. De skal blandt andet underskrive en omfattende tro og love erklæring, hvori de blandt flere ting erklærer, at de lever op til dansk lovgivning, og at deres medarbejdere har dansk CPR-nummer. 

Den sag, TV2 omtaler i programmerne viser, at den pågældende tidligere underleverandør ikke har levet op til vores krav og regler. Dette kan vi naturligvis ikke acceptere, og vi samarbejder ikke med vedkommende længere.

Men uanset hvor stramme vores regler er, kan reglerne omgås uden vores vidende. Man kan godt oplyse til os, at man kun har lovlige ansatte, og så have en ”sort forretning”, fx med illegale indvandrere, kørende ved siden af. Det er svært for os at gøre noget, hvis man eksempelvis underskriver vores kontrakt mod bedre vidende. Men det betyder ikke, at vi ikke vil gøre os endnu mere umage i fremtiden for at sikre, at dette ikke sker fremover. 

Derfor stiller vi nu endnu større krav til vores underleverandører, således at de i fremtiden skal dokumentere, at deres medarbejdere udover at have dansk CPR-nummer også har opholds- og arbejdstilladelse her i landet. Det betyder også, at eksisterende leverandører vil modtage en ny udvidet kontrakt, hvor de skal vedlægge udførlig dokumentation for, at deres medarbejdere har dansk opholds- og arbejdstilladelse.

Vi kan ikke acceptere medarbejdere eller leverandører, der ikke overholder lovgivningen, og vi vil gøre alt for at sikre, at vi ikke samarbejder med personer eller selskaber, som kan give anledning til sager, som den TV2 nævner i deres program.